Prodej areálu 6600 m2 - Račice-Pístovice

Prodej areálu 6600 m2 - Račice-Pístovice

Se souhlasem majitele nabízíme prodej areálu o celkové výměře cca 6600 m2  v centru obce Račice-Pístovice, který tvoří pozemky se skleníky s hospodářskými budovami - pozemek p. č. st. 511 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez čp/če, jiná stavba, jako jeho součástí, pozemek p. č. st. 512 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez čp/če, zem. stavba, jako jeho součástí, části pozemek p. č. 19/7 ovocný sad oddělené geometrickým plánem jako pozemek p. č. 19/7 ovocný sad o výměře 5 281 m2, pozemek p. č. 19/12 zahrada – skleník, pařeniště, pozemek p. č. 19/13 zahrada – skleník, pařeniště, pozemek p. č. 19/14 zahrada – skleník, pařeniště, pozemek p. č. 19/15 zahrada – skleník, pařeniště. Celkově není areál dobrém nebo provozuschopném stavu. Areál je možné napojit na inženýrské sítě, které jsou uloženy v místní komunikaci tvořící současně příjezd k němu. Současné napojení areálu na inženýrské sítě je buď nefunkční, nebo nevyhovující. Přístup k areálu je po zmíněné místní komunikaci odbočující ze silnice III. třídy. Podle platného územního plánu je areál zařazen do Ploch občanského vybavení, OŠ – Školská zařízení s hlavním využitím: školská zařízení, přípustné využití je např.: administrativa, církevní zařízení, sportovní a rekreační zařízení, obchod, stravovací zařízení.  Podmíněně přípustné využití je ale  například i bydlení nebo drobné řemeslné a výrobní činnosti. Klasifikační třída energetické náročnosti  budovy na p.č.st. 512  - G.
Tento prodej zprostředkováváme pro Jihomoravský kraj. Neplatíte provizi 
realitní kanceláři. Jedná se o záměr prodeje za nejvyšší nabídku kupní 
ceny, minimálně ve výši uvedené zde v inzerci - 6.330.000,- Kč. Více informací Vám rádi 
poskytneme na vyžádání (záměr prodeje, návrh smlouvy a složení kauce, znalecký posudek, geometrický plán a PENB). 
Pozor, nabídku ceny je nutné podat na úřad JMK do 16.9.2019 do 11h, 
vyžádejte si proto podrobné informace a prohlídku co nejdříve.

 


Kontakt

brnoservice

Voříškova 559/27, 62300 Brno, CZ

728285435