Prodej budovy bývalé celnice Valtice, okres Břeclav

Prodej budovy bývalé celnice Valtice, okres Břeclav

Se souhlasem majitele nabízíme prodej pozemku p.č. 3237/22 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bývalé celnice, dnes Muzea železné opony č.p. 483 včetně všech součástí a příslušenství, které tvoří zejména: - sloupový transformátor, jímka včetně kanalizace na pozemku p. č. 3237/1, - přečerpávací stanice s vodoměrnou šachtou na pozemku p. č. 3239/4, - jímka na pozemku p. č. 3231/1 a p. č. 3231/2, - pozemku p. č. 3237/6, ostatní plocha - manipulační plocha, vše v katastrálním území Valtice, obec Valtice,  okres Břeclav. Nemovitosti se nacházejí v blízkosti statní hranice, hraniční přechod Valtice-Schrattenberg. Budova č. p. 483 byla postavena v roce 1938 jako celnice, byla několikrát modernizována, poslední rekonstrukce byla dokončena v roce 2002. Budova je jednopodlažní, částečně podsklepená, připojena na obecní vodovod a elektřinu, splašky jsou odváděny do místního septiku. Přístup k nemovitostem je z veřejné komunikace silnice III/41413. V současné době je budova č.p. 483 a pozemky pronajaty na základě nájemní smlouvy a slouží jako Muzeum železné opony. Tento prodej zprostředkováváme pro Jihomoravský kraj. Neplatíte provizi realitní kanceláři. Jedná se o záměr prodeje za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně ve výši uvedené zde v inzerci – 5.508.500,- Kč. Více informací Vám rádi poskytneme na vyžádání (záměr prodeje, podmínky a složení kauce, znalecký posudek, a PENB - G). 
Pozor, nabídku ceny je nutné podat na úřad JMK do 18.9.2019 do 10h, vyžádejte si proto podrobné informace a prohlídku co nejdříve.

 


Kontakt

brnoservice

Voříškova 559/27, 62300 Brno, CZ

728285435