Prodej budovy bývalého domova mládeže ve Znojmě

Prodej budovy bývalého domova mládeže ve Znojmě

Se souhlasem majitele nabízíme prodej budovy bývalého domova mládeže ve Znojmě -pozemku p. č. 4423/7 zastavěná plocha a nádvoří s budovou č. p. 2872 obč. vyb., jako jeho součástí, - pozemku p. č. 4423/4 ostatní plocha-zeleň, vše v k. ú. Znojmo-město, obec Znojmo. 

Jedná se o komplex dvou vzájemně propojených objektů složený z šestipodlažního ubytovacího objektu a přilehlého zčásti dvoupodlažního objektu s provozním a technickým zázemím, který byl postaven kolem roku 1976 pro účely ubytování žáků střední školy (domov mládeže), V přízemí ubytovacího objektu jsou služební a provozní místnosti. V dalších podlažích (2. až. 6. nadzemní podlaží) je dispozice místností upravena pro ubytování.

V přilehlém objektu s provozním a technickým zázemím je stravovací zázemí, tj. kuchyně (v současné době bez vybavení), jídelna a další provozní místnosti. Komplex je oplocen s přístupem z veřejně přístupné komunikace (ul. MUDr. Jana Jánského), na přiléhajících pozemcích se nachází parkoviště, odstavná plocha a na zbývajících pozemcích je parková úprava.

Podle platného územního plánu jsou dotčené pozemky zařazeny v plochách V/v – plochy veřejné vybavenosti s volným prostorovým uspořádáním. Klasifikační třída energetické náročnosti budovy - E.

Prodávající požaduje, aby kupní smlouvou bylo k předmětným pozemkům na dobu určitou 10 let a bezúplatně zřízeno reálné břemeno ve prospěch Jihomoravského kraje jako oprávněného spočívající v závazku vlastníka pozemků jako povinného z reálného břemene užívat po dobu 10 let pozemky včetně všech jejich součástí a příslušenství výhradně za účelem

  - poskytování zdravotních služeb, domácí ošetřovatelská péče,

- poskytování přechodného ubytování a poskytování další potřebné péče osobám, které jsou závislé na cizí pomoci.

Tento prodej zprostředkováváme pro Jihomoravský kraj. Neplatíte provizi 
realitní kanceláři. Jedná se o záměr prodeje za nejvyšší nabídku kupní 
ceny, minimálně ve výši uvedené zde v inzerci - 24.610.000,- Kč. Více informací Vám rádi 
poskytneme na vyžádání (záměr prodeje, návrh smlouvy a složení kauce, znalecký posudek, LV, mapu a PENB). 
Pozor, nabídku ceny je nutné podat na úřad JMK do 28.8.2019 do 11h, 
vyžádejte si proto podrobné informace a prohlídku co nejdříve.

 

 


Kontakt

brnoservice

Voříškova 559/27, 62300 Brno, CZ

728285435